Sreda, Maj 20, 2020

Tragedija

Ti ćeš za mene uvek biti tragična devojka. Počev od tvoje teške prošlosti i iste takve sadašnjosti (iako ne mogu znati kakva je jer si me napustila), pa sve do tvojih očiju u kojima skrivaš tu tugu, sve do tvog srca koje više nije ni srce već parčići koji polako otpadaju i na kraju naša tragična veza, ako to mogu nazvati vezom. Upozoravala si me, terala od sebe i uvek spominjala moj citat u kome jedan deo kaže: "i sama znaš kako se završava svaka ljubavna priča" ali ja sam ti pričao da ćemo uspeti i da se naša "veza" neće tako završiti jer nije kao ove današnje veze u kojima ljudi gledaju samo da izvuču korist. I to što smo imali stvarno nije bilo lažno, bilo je nešto najiskrenije i najrealnije što se može imati, ona retkost koja se teško danas nađe ali šta ćeš... Našli su se tragična devojka i tragičan momak i posle njih je ostala samo jedna tragična priča. Tragična i veoma bolna... 

 

~ N.D.  

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me